8. WATER

Onze aarde bestaat voor 70 procent uit zeeën en oceanen. Naast de opmars van zeeboerderijen die algen, zeewier en andere zeegrassen cultiveren, geven ook steden steeds meer ruimte aan waterplanten als riet en lisdodde. Deze natte gewassen zijn niet alleen essentieel voor biodiversiteit en het tegengaan van schadelijke bodemdaling, maar kunnen ook worden ingezet als bouwmateriaal. We tonen in ons huis watertoepassingen voor zowel buiten gebruik als binnen.

8. uit het water | from water or sea

 

Zeegras geweven paneel

Zeegras panelen zijn gemaakt van gedroogd zeegras in een frame van staal en hout. De panelen zijn in verschillende formaten te maken. Deze zeegraspanelen hebben een decoratieve functie. Zeegras legt tijdens de groei CO2vast, deze blijft opgeslagen zitten in producten zoals de zeegras panelen tijdens de gebruiksfase.

Trefwoorden: zeegras, panelen, natuurlijke mest

Kathryn Larsen

 

BioLaminaat van grof gemalen mossels

Studio HuisVeendam van Tjeerd Veenhoven ontwikkelt niet alleen materialen, maar hele productieketens. Het decoratieve plaatmateriaal waarop mossels zijn aangebracht, is tot stand gekomen in samenwerking met mosselvissers die werkzaam zijn op de Waddenzee. De mooiste mossels worden geselecteerd, grof gemalen, gemengd met aardappelzetmeel-lijm en geperst. Zo plaatsen ze een opvallende reststroom op een voetstuk.

Trefwoorden: plaatmateriaal, mossels, aardappelzetmeel

HuisVeendam

 

Zeewier Tegels

Zeewier tegels zijn gemaakt van zeewier vezels met additieven. De tegels zijn in verschillende formaten te maken. Zeewiertegels hebben een decoratieve functie en kunnen ook worden toegepast als vloerbedekking. Zeewier legt tijdens de groei CO2vast, deze blijft opgeslagen zitten in producten zoals de zeewier tegels tijdens de gebruiksfase.

Trefwoorden: zeewier, geperst, tegels, mozaïek

Studio Klarenbeek & Dros 

 

Algen textiel

Textiel gemaakt van algen met glycerol en plantaardige verf. Dit textiel kan het gangbare textiel vervangen. Toepassingen in kleding, interieur, gordijnen etc. Algen zijn volop aanwezig en groeien in korte tijd, het is een hergroeibaar product met en korte kringloop. Algen leggen tijdens de groei CO2vast, deze blijft opgeslagen zitten in de producten tijdens de gebruiksfase.

Trefwoorden: biokunststof, agar, plantaardige verf, glycerol

Carolyn Raff

 

Rietplaten Nabasco 8010

Nebasco 8010 is gemaakt van riet, calciumcarbonaat en gedeeltelijk bio-hars. Het product is verkrijgbaar als een harde plaat. Deze plaat kan in diverse vormen worden geperst en gesneden. Deze platen kunnenonder andere worden gebruikt als gevelbekleding. Nebasco 8010 kan worden hergebruikt en legt gedurende het gebruik CO2vast.

Trefwoorden: plaatmateriaal, restmaterialen, riet, biocomposiet, hars

NPSP

 

Lichte tegels (riet en blauwalg )

De lichte tegels van NPSP zijn een composiet gemaakt van rietvezels, calciumcarbonaat en een gedeeltelijke bio-based hars. Het product is verkrijgbaar als een lichte tegel. Deze tegel kan in diverse formaten worden gesneden. Deze tegels kunnen onder andere worden gebruikt in het interieur op de wand. Het materiaal kan worden hergebruikt en legt gedurende het gebruik CO2vast.

Trefwoorden: restmateriaal, biodiesel, riet, bio-based  hars

NPSP

 

Donkere tegels (restroom waterzuivering en blauwalg )

De donkere tegel van NPSP is een composiet gemaakt van cellulose, calciumcarbonaat en een gedeeltelijk bio-based hars. Het product is gekleurd met kleurstof van blauw alg. Deze tegel kan in diverse formaten worden gesneden. Deze tegels kunnen worden gebruikt in het interieur als wandafwerking. Het materiaal kan worden hergebruikt en legt gedurende het gebruik CO2vast.

Trefwoorden: afval uit water, toiletpapier,, biodiesel, bio-based  hars

NPSP

 

Geperste zeewier panelen

Zeewier panelen zijn gemaakt van zeewier vezels met hout en cellulose. De panelen zijn in verschillende formaten te maken. Zeewier panelen kunne worden toegepast als vervanger van zachtbord, MDF of spaanplaat.  De materialen leggen tijdens hun groei CO2vast, deze blijft opgeslagen  tijdens de gebruiksfase. De panelen zijn herbruikbaar of goed recyclebaar

Trefwoorden: zeewier, reststromen, plaatmaterialen, softboard, papier en hout

Blueblocks: Blue City 

Kennisbank Biobased Bouwen – realisatie in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken en het Interreg IVB NWE Programma