Circulair Fietspad Zevenaar

Eerste circulaire fietspad gemaakt van Grasfalt®

NTP - Rolf Resink
Soort project: Nieuwbouw 
Bouwtype: Array 

Projectbeschrijving

Vanuit een werkgroep van de Groene Allianties De Liemers is het idee ontstaan voor dit pilotproject. Groene Allianties de Liemers werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de Liemers. Een aantal partners in de Groene Allianties hebben voor het fietspad de handen ineen geslagen en het project opgepakt.

De samenwerkingspartners zijn KPM Civiel, NTP, Rabobank Arnhem e.o. en gemeente Zevenaar. Samen met Stichting Circulair Bouwen hebben ze de plannen ontwikkeld, het proces doorlopen en het fietspad gerealiseerd. Samen met Optimal Planet is een criteriamodel opgesteld met zeven pijlers om het ambitieniveau te bepalen, waaraan de aanbiedingen uit de markt kunnen worden beoordeeld.

Voor de gemeente Zevenaar zijn 9 verschillende opties voor een circulair fietspad gescand op de eerste drie niveaus. Er werd op elk van deze drie niveaus gekeken naar 6 thema’s. Uit de Optimal Scan bleek dat Betonplaten met Miscanthus het hoogst scoren, en dat Grasfalt (asfalt met lignine uit Miscanthus) met een doordacht ontwerp en duurzamere fundering een stuk hoger scoren dan een traditioneel ontwerp. Om binnen het budget te blijven is gekozen voor een combinatieoptie, die 4,5 keer hoger scoort dan een gangbaar fietspad.

Locatie: Witte Kruis 1, 6909 BK Babberich, Nederland

Weginrichting: 600 meter Grasfalt en 32 meter Betonplaten met Miscanthus (gedeeltelijk bio-based)

Straatmeubilair: Gampet – klimaatpositieve lichtmast (niet bio-based)