Biobased gevel voor gasontvangststation

95% lagere uitstoot van oplosmiddelen

Fotografie: Ronald Tilleman
Soort project: Nieuwbouw  Locatie: Noordzeedijk, Dinteloord
Bouwtype: Array 

Projectbeschrijving

Het Agro & Food Cluster (AFC) Nieuw Prinsenland is een grootschalige ontwikkellocatie voor glastuinbouw en bedrijvigheid. Dit gebied wordt een voorbeeld van duurzame gebiedsontwikkeling, waarbij de ontwikkelaars kringlopen op het gebied van energie, water en reststromen willen sluiten. Deze locatie, met daarin een bestaand fabrieksterrein van Suiker Unie, heeft een omvang van circa 600 hectare.

Biohars en hennepvezels
Architect Marco Vermeulen ontwierp in opdracht van de tuinbouwontwikkelingsmaatschappij het nieuwe gasontvangststation van het AFC in Dinteloord. Passend binnen de visie voor het gebied, ontwierp de architect een gevel bekleed met biobased panelen van Nabasco. Dit is een composietmateriaal van biohars en hennepvezels, geproduceerd door NPSP Composieten. De gevelpanelen zijn geproduceerd in dubbele gesloten mallen, waardoor de uitstoot van oplosmiddelen bij het uitharden van de hars 95% lager is dan normaal. Er zijn 104 panelen van 140×185 centimeter gebruikt. De gevel geeft in de juiste verhouding de chemische samenstelling van aardgas weer: waterstof (H), koolstof (C) en stikstof (N).

Gevelbekleding: Nabasco 5010 light