Dakbedekking – Riet

Productgroep:

Array

Samenstelling:

Rietstengels (Phragmites australis) kunnen lokaal worden gesneden van éénjarig riet. Momenteel wordt riet ook geïmporteerd uit Oost-Europa (Hongarije, Roemenië) of zelfs uit China.

Algemeen:

Riet als dakbedekking kan bogen op een eeuwenoude traditie en wordt nog steeds veelvuldig toegepast bij renovatie, maar ook gewaardeerd voor nieuwbouw. Het wordt in dikke lagen gelegd met éénjarig riet. Traditioneel werd het riet in bundels op latten gebonden, waarbij een dampopen constructie verkregen werd. Tegenwoordig is de gesloten schroefdak-constructie meer gebruikelijk.

Afwerking:

De traditionele manier van rietdekken met een open constructie is minder volledig geïsoleerd en moeilijk tochtvrij te maken. Deze voldoet niet aan de huidige hoge bouweisen voor isolatie. Ook voor de brandveiligheid heeft de traditionele bouwwijze een hoger risico (hogere verzekeringskosten). Extra isolatie van binnenuit is mogelijk, met veelal de bouwtechnische aanbeveling voor toepassing van dampremmende folies, waardoor vochtophoping in het rietpakket zou worden voorkomen. Met de gesloten schroefdak-constructie wordt aan de bouwtechnische eisen m.b.t. isolatie, dampremming en brandveiligheid voldaan.

Aandachtspunten:

Van wezenlijk belang is dat het riet droog is en blijft. Het geoogste riet dient (op het land) te worden gedroogd alvorens het wordt geschoond en in bundels wordt opgeslagen. Tijdens de opslag, het transport en het verwerken op het dak, dient het riet absoluut droog te blijven. Vervolgens mag er geen vocht (damp) van binnenuit in het rietpakket condenseren. Bij de traditionele open constructie is voldoende ventilatie, maar bij de gesloten schroefdak-constructie is een dampremmer aan de onderzijde van het rietpakket vereist.
Verdere behandelingen (brandwerende producten, alg- en mosdoders) zijn doorgaans schadelijk voor het riet en slechts kortdurend effectief.
Er worden (nog) geen verduurzamingsproducten op rieten daken toegepast. Er vinden nadere onderzoeken plaats naar de mogelijkheden.

Mechanische eigenschappen
Soortelijk gewicht
Krasbestendigheid n.v.t.
Hardheid indrukbaar
Buigzaamheid flexibel
Dampdiffusieweerstand onbekend
Dampdiffusiecoëfficiënt 20/50
Vormvastheid n.v.t.
Slipweerstand n.v.t.
Bouwfysische eigenschappen
Akoestiek
Brandwerendheid nee
Thermische isolatie Rc= 1.5 kW/m² bij 30cm rietpakket
Geluidsisolatie matig
Chemische eigenschappen
Emissie VOS geen
UV-bestendigheid goed, grijs verkleurend
Vochtbestendigheid goed, mits goed verwerkt
Esthetische eigenschappen
Textuur parallelle stengels
Glans
Kleur goudkleurig naar grijs
Translucent n.v.t.
Ecologisch eigenschappen
Milieuclassificatie
Biologisch afbreekbaarheid goed
Overige eigenschappen:

Dekriet wordt verwerkt in bussels variërend in lengte van pluimen van 1 tot 2 meter. De bussels hebben een omvang van 55 – 60 cm. De dikte van het rietpakket op het dak is 30 cm.

Er is (nog) geen sprake van enig gestandaardiseerd kwaliteitskeurmerk of standaardisering in riet. Een enkele leverancier (riethandel) levert gelabeld riet. Dit label garandeert uitsluitend de herkomst.

CE-markering:
Nee