BIOBASED

De definitie die wij hanteren voor biobased producten

  • Bio-based is afkomstig van biomassa (maar kan wel fysisch, chemisch of biologisch zijn behandeld)
  • Biomassa is materiaal van biologische oorsprong exclusief materiaal uit geologische afzettingen en/of gefossiliseerd materiaal.Deze definitie is International vastgelegd in: EN 16575:2014, bio-based products – Vocabulary

Vaak vertalen wij deze wat abstracte definities in drie hoofdpunten

  • Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
  • Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw.
  • En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.