BIO-BASED OF CIRCULAIR

De definitie die wij hanteren voor bio-based producten

  • Bio-based is afkomstig van biomassa (maar kan wel fysisch, chemisch of biologisch zijn behandeld)
  • Biomassa is materiaal van biologische oorsprong exclusief materiaal uit geologische afzettingen en/of gefossiliseerd materiaal.Deze definitie is International vastgelegd in: EN 16575:2014, bio-based products – Vocabulary

Vaak vertalen wij deze wat abstracte definities in drie hoofdpunten

  • Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
  • Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw.
  • En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.

Definities die wij hanteren voor groene en circulaire producten

  • Circulaire materialen en producten kunnen bio-based zijn maar ook (deels) worden gewonnen uit geologische afzettingen en/of fossiel materiaal als deze overvloedig aanwezig is in de natuur en worden gewonnen zonder milieuschade.
  • Circulaire producten zijn herbruikbaar zonder downcycling (naar een inferieur product) aan het einde van de levensduur. Zij hebben niet alleen de mogelijkheid om hergebruikt te worden maar de leverancier geeft ook informatie over het kringloopproces en de terugname regeling.

Circulaire materialen zonder terugname regeling brengen na het einde van de levensduur geen schade toe aan het milieu. Ook niet als deze materialen in de natuur terechtkomen.

Voorbeelden

  • Hout behandeld met natuurlijke olie is een mooi voorbeeld van een biobased én circulair product.
  • Bioplastic is een voorbeeld van een biobased product verkregen door middel van een chemisch proces.
  • Leem zonder chemische processen en toevoegingen is niet biobased maar wel circulair. Het kan worden hergebruikt en is niet schadelijk als het terugkomt in de natuur.