DEFINITIES BIO-BASED OF CIRCULAIR

De definitie die wij hanteren voor bio-based producten

 • Bio-based is afkomstig van biomassa (maar kan wel fysisch, chemisch of biologisch zijn behandeld)
 • Biomassa is materiaal van biologische oorsprong exclusief materiaal uit geologische afzettingen en/of gefossiliseerd materiaal. Deze definitie is International vastgelegd in: EN 16575:2014, bio-based products – Vocabulary

Vaak vertalen wij deze wat abstracte definities in drie hoofdpunten

 • Bio-based materialen zijn materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur.
 • Dit zijn grondstoffen uit veeteelt, tuin-, land- en bosbouw.
 • En materialen die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen groeien.

Definities die wij hanteren voor groene en circulaire producten

 • Circulaire materialen en producten kunnen bio-based zijn maar ook (deels) worden gewonnen uit geologische afzettingen als deze overvloedig aanwezig zijn in de natuur en worden gewonnen zonder milieuschade.
 • Circulaire producten passen als zij herbruikbaar zijn zonder downcycling (naar een inferieur product) aan het einde van de levensduur. Zij hebben niet alleen de mogelijkheid om hergebruikt te worden maar de leverancier geeft ook informatie over het kringloopproces en de terugname regeling.
 • Circulaire materialen worden hergebruikt of teruggenomen en gerecycled door de fabrikant. Soms kunnen circulaire materialen ook niet worden hergebruikt. Maar dan brengen zij na het einde van hun gebruiksduur geen schade toe aan het milieu. Ook niet als deze materialen in de natuur terechtkomen.

Voorbeelden

 • Hout behandeld met natuurlijke olie is een mooi voorbeeld van een bio-based én circulair product.
 • Bioplastic is een voorbeeld van een bio-based product verkregen door middel van een chemisch proces. Of het circulair is hangt af van de mogelijkheid voor hergebruik of de terugname mogelijkheid die de leverancier biedt.
 • Leem zonder chemische processen en toevoegingen is niet bio-based maar wel circulair. Het kan worden hergebruikt en is niet schadelijk als het terugkomt in de natuur.