Artikelen door biobased bouwen

Rapport Brandveiligheid biobased isolatiematerialen

Brandveilig bouwen met hout in combinatie met biobased isolatiemateriaal Brandveiligheid wordt vaak genoemd als knelpunt voor houtbouw in combinatie met biobased isolatiemateriaal. Over brandgedrag van biobased isolatie is nog weinig geverifieerde kennis beschikbaar, en dat remt grootschalige toepassing. Veel kennis is er al uit de praktijk. Maar testen is duur en de veelal kleinschalige bedrijven […]

BouwGezond: isoleren kun je leren

Een boekje over ecologische en biobased bouwmaterialen en isolatie materialen Een uitgave van Ronald Bosma van BouwGezond B.V. Dit boekje is een leidraad om je te helpen bepalen wat je huis nodig heeft aan isolatie en hoe dit uit te voeren. Pluspunten van gezond isoleren: Isoleren op de gezonde manier: je huis voelt fijner Je verstookt minder fossiele […]

‘een vorm van overmoed’ (eerste duurzame woonwinkel)

Een geïllustreerd en actueel tijdsdocument over binnenhuisarchitectuur. In diverse boekwinkels in de regio en in de Randstad wordt het boek ‘een vorm van overmoed’ te koop aangeboden. Een mooi boek is om te krijgen en om cadeau te geven. Behalve geschiedenis is het boek een inspirerend en stimulerend voorbeeld voor het eigentijds vormgeven en duurzaam […]

‘Wet- en regelgeving geen belemmering voor biobased bouwen’

Een dubbelinterview met Richard van Bremen  (senior beleidsmedewerker provincie Zeeland) en Fred van der Burgh (Agrodome, Advies en Ontwikkeling) over wet- en regelgeving en biobased bouwen door Anton van Elburg van ‘De circulaire bouweconomie’. De rol van wet- en regelgeving in relatie tot circulair en biobased bouwen Bouwers en ontwikkelaars zeggen vaak dat wet- en regelgeving […]

Biogrondstoffen; nieuwe kansen voor de agrarische sector!

Bio-based economie De agrarische sector, voedselproductie en biogrondstoffen Met de actuele problemen in de agrarische sector is het nodig om de focus ook op andere zaken dan de voedselproductie te richten. Denk aan mest, stikstof, CO2, bodemkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn en de wereldmarktcrises.