Artikelen door biobased bouwen

Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen staat in Nederland sterk in de belangstelling. Een MPG-berekening met bio-based (je spreekt het op z’n Engels uit als baio-beesd) producten geeft vaak een lagere en dus betere MPG-score. In de Nederlandse Milieu Database (NMD) zijn inmiddels een groot aantal bio-based profielen opgenomen. Zowel de B&U-sector als de GWW-sector oriënteren zich op de […]

Presentation ‘Boundless Biobased Education’

Lidwien Jacobs has presented the project ‘Boundless Biobased Education’ during the final conference of the project on oktober 10. She had a stand during the ‘Biobased Circuit with walking lunch’. In this project 14 Flemish and Dutch partners have been working on the development of demand-driven bio-based education programs at secondary, higher and university level and on better training […]

Emissieloos bouwen

Door te switchen naar ecologische houtbouw kan de bouwsector een dubbelslag slaan: minder stikstof uitstoot en meer CO2 opslag. De stikstofcrisis is pijnlijk voor de getroffen partijen maar biedt ook veel kansen voor verduurzaming en innovatie. Er zal emissieloos gebouwd moeten gaan worden en met ecologisch bouwen, houtbouw methodes, natuurinclusief ontwerp en energie neutraliteit kom je […]

Paper : Performance of bio-based facades panels

3rd International Conference on Bio-Based Building Materials June 26th – 28th 2019, Belfast, UK Abstract The theme of this study is the testing of biobased facade panels. Agrodome and the Centre of Expertise Biobased Economy (CoEBBE) have started a study with about eight different biobased materials and will perform tests on physical and aesthetic aspects. The tests […]

Kansen voor tuinbouw als leverancier bouwmaterialen voor de bouwsector

Een interview van Greenport West-Holland   Gepubliceerd op Youtube op 30 aug. 2019 Agrodome uit Wageningen helpt de bouwsector met de omschakeling naar bio-based materialen. Daarvoor geeft het advies, doet onderzoek en deelt kennis (onder meer via de kennisbank (www.biobasedbouwen.nl). In deze video vertelt mede-directeur Fred van der Burgh van Agrodome Advies & Ontwikkeling welke kansen de tuinbouw […]