Artikelen

Wat kost dat nou, zo’n huis van stro?

Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen, het reclamespotje van Nuon waarbij een man, strak in pak, ons vertelt dat de spouwisolatie van Nuon goed is voor het redden van onze planeet. Naast hem loopt een man in werkkleding die beweert dat niemand geïnteresseerd is in het redden van onze planeet, maar wel in de inhoud van hun portemonnee.

Je kunt volgens hem “tot wel vele honderden eurootjes per jaar” besparen met de spouwisolatie van Nuon. Ik blijf me verbazen over het feit dat juist een energieleverancier ons vertelt dat we minder energie moeten afnemen. Daarbij komt dat de spouwisolatie van Nuon helemaal niet zo goed is voor het milieu en dat er bij de productie ervan juist heel veel energie wordt verbruikt. De reclame mag dan in mijn ogen misleidend zijn, de boodschap is duidelijk: het is uiteindelijk mogelijk de planeet te redden zonder onze portemonnee uit het oog te verliezen. Maar laten we dit alsjeblieft doen op een natuurlijke manier, door bijvoorbeeld te isoleren met een organisch product als stro.

Lees meer

Level playing field voor biobased bouw

Hoe ongelijk is het speelveld van eindige versus Biobased bouwmaterialen? Wat zijn de belemmeringen in de wet- en regelgeving voor biobased bouwen? En wat zijn op basis van die inzichten effectieve stimulerende maatregelen die een gemeente zelfstandig kan nemen? Lees meer Externe link

De toekomst is aan biobased materialen

Duurzaamheid, biobased bouwen, Cradle to Cradle® en circulaire economie, het komt allemaal neer op het sluiten van kringlopen. Fossiele grondstoffen hebben een langcyclische kringloop. Maar als we het hebben over het sluiten van de kringloop, bedoelen we dus een cyclische kringloop: grondstoffen die groeien in een tijdsbestek van een seizoen tot ongeveer honderd jaar (een boom). Biobased materialen maken uitsluitend gebruik van hergroeibare materialen, grondstoffen die normaal de composthoop op gaan. Lees meer Externe link

Circulaire economie: prioriteit bij biobased bouwen of technische materialen?

Hoe belangrijk, kansrijk en uitdagend de omschakeling naar circulair ook moge zijn – zeker voor de technische materialen – de stelling van Maarten Epema is dat biobased bouwen absolute topprioriteit moet hebben. Het in de kringloop houden van bijvoorbeeld metalen als staal en aluminium kost nog steeds veel energie en is de bron van allerlei vervelende emissies. Lees meer Externe link

Biobased bouwen: ontwerpers en ontwikkelaars bepalend voor milieu-impact

Ontwikkelaars en ontwerpers vormen een essentiële schakel in het proces van duurzame ontwikkeling. Iedere ontwerpkeuze heeft invloed op de volgende fasen in het proces: de fabricage, het gebruik en mogelijkheid om onderdelen van het product te vervangen en te hergebruiken. Het kiezen van de juiste materialen is een belangrijk aspect van duurzaam ontwerpen. Het bepaalt of je een product kunt demonteren, kunt upcyclen, of misschien zelfs kunt composteren. Lees meer Externe link

Een gebouw van CO2

“Naast trachten de uitstoot te verminderen, ook CO2 gaan onttrekken uit de atmosfeer en opslaan. En dat is eenvoudiger dan het klinkt”, aldus Daan Bruggink. Lees meer Externe link

Biobased in perspectief

Een duurzame samenleving is gediend bij materialen die zo gemaakt kunnen worden dat de wereldvoorraad aan grondstoffen niet raakt uitgeput. In deze blog pleit de heer Ewald van Hal voor een nuancering van het begrip biobased materialen. Lees meer Externe link

Bouwen met grondstoffen uit de levende natuur

In november 2013 is de Green Deal Biobased Bouwen ondertekend door ruim 20 partijen die actief zijn in de bouwsector. In deze blog wordt kort toegelicht wat binnen de green deal, bedoeld wordt met ‘biobased bouwen’. Lees meer Externe link

Ontwikkeling biobased bouwmaterialen vordert

Extra voortgestuwd door de recessies, blijft duurzaamheid in al zijn vlakken groeien. Men wordt gedwongen om buiten de kaders te denken. Immers zoals we het al dertig jaar deden, gaat niet meer. Richting duurzaamheid is de meest logische stap om je als bedrijf, organisatie te profileren. Nu op vele vlakken de Biobased Economy groeit, vordert ook de ontwikkeling en gebruik van biobased materialen in de bouw met rasse schreden. Maar, zoals het altijd gaat met nieuwe ontwikkelingen, moet nog blijken hoe we de biobased materialen in moeten delen? Lees meer Externe link