The Exploded View Beyond Building

Soms voelt het als een impasse: de enorme klimaatopgave enerzijds en de enorme bouwopgave anderzijds. De Embassy of Circular & Biobased Building gaat deze uitdaging aan. Ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers – onderzoeken mogelijke oplossingen en bieden nieuwe perspectieven op het vlak van circulair en bio-based ontwerpen, bouwen en wonen.

The Exploded View ‘Methods & Materials’

In 2020 toonde de Embassy de installatie ‘The Exploded View Methods & Materials’ . Over hoe we radicaal opnieuw willen kijken naar de realisatie van een woning. Stichting Agrodome sloot daarop aan in de Kennisbank Biobased bouwen met een Paviljoen  met nieuwe bio-based materialen en producten.

The Exploded View ‘Beyond Building’Circulair en bio-based beyond building verbeeld

In 2021 gaan we een stap verder met The Exploded View Beyond Building. Een iconische expo-installatie van een huis op ware grootte dat volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende waardeketen waar het onderdeel van is. Het is een pleidooi voor opschaling en systeemverandering. We verbeelden de circulaire leefomgeving op ware grootte en vertellen hoe circulair en biobased bouwen en ontwerpen invloed heeft op veel meer dan de bouwsector.

Het onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe biobased materialen met een hoge design-kwaliteit en circulaire bouwmethoden zoals losmaakbaarheid en modulariteit blijven een belangrijk onderwerp. We breiden ons onderzoek uit naar een aantal relevante onderwerpen op systemisch niveau:

  • Gezondheid: Van vervuilde lucht naar ademende woningen
  • Landbouw: Van landbouw naar bouwland
  • Wijken van de toekomst: Van versteende naar levende wijken
  • Waarde: Van lineair naar circulair
    Tevens tonen we de meekoppelkansen van biobased bouwen zoals CO2 opvang, stikstofreductie, nieuwe bedrijfskansen voor de landbouw, verbinding stad en platteland.

Zowel professionals als het brede publiek nemen we mee in de resultaten van onze zoektocht. De Embassy vertelt wat ze ontdekt hebben, maar ook wat nog niet bekend is. We nodigen iedereen uit om mee te denken en mee te doen. Met als doel om het gesprek van “kan dit wel?” te brengen naar “hoe gaan we dit met elkaar goed doen?”. Zo evolueren we naar een herwaardering van wat van waarde is.

De curator van deze Embassy is Lucas de Man, hij is o.a. CEO en mede-oprichter van Biobased Creations.

Meer informatie van De Embassy op hun website:

Programma 

Actueel

Partners

Terugblik 2020