Artikelen

Toepassing van circulair biobased bouwen in gemeentehuis Voorst

De gemeente Voorst heeft sinds juni 2022 officieel een nieuw gemeentehuis. Gebouwd met materialen van het oude gemeentehuis uit 1980.

Aangevuld met biobased materialen, zoals kalkhennep uit Nederland en akoestische isolatie van gespoten cellulose. Daarnaast zijn er ook slimme energiebesparende maatregelen toegepast, zoals een ijsverwarming. Architectenbureau De Twee snoeken heeft dit vooruitstrevende project ontworpen. Lees meer

Terugname maakt duurzame vlaswanden echt circulair

Terugnameoptie maakt duurzame vlaswanden super circulair

Een  primeur van FAAY. Als eerste wandproducent ter wereld komt het bedrijf uit Vianen met een terugnameoptie voor de scheidingswanden van vlas.

Demonteren en hergebruiken

Wanneer een gebouw aan het eind van zijn levensduur komt, worden de scheidingswanden met hun vlaskern gedemonteerd en bij FAAY ingeleverd.

Lees meer

ING publicatie over bouwen met hout : ” Geen CO2 uitstoot maar juist CO2 opname “

Houtbouw: duurzamer, lichter en ideaal voor industrialisatie bouwproces

Bouwen met hout is weer in opkomst. Veel grote bouwbedrijven zijn er mee bezig. Hout is goed industrieel te bewerken, het slaat CO2 op in plaats van dat er veel CO2 vrij komt bij de productie zoals bij beton en het is goed herbruikbaar. Houtbouw is nog wel duurder dan “traditionele bouw” maar door schaalvoordelen en toekomstige hogere CO2-heffingen op beton wordt hout naar verwachting de komende jaren een steeds concurrerender bouwmateriaal.

Lees het rapport Houtbouw (pdf)

Lees meer

Vergoedingsregeling LCA van biobased producten

logo NMD

De Stichting Nationale MilieuDatabase (NMD) heeft een regeling opengesteld om het aantal kaarten in de nationale milieudatabase van biobased producten te vergroten.

Producenten van biobased producten kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Om in de database te komen moet er een LCA (levenscyclusanalyse) van het product gemaakt worden en deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten hiervan.

https://milieudatabase.nl/aanmelding-vergoeding-voor-biobased/

White Paper CBCI: Rules & Regulations

Rules & Regulations

Publication White Paper
Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)
May 2022

“How the legislative framework can stimulate circular, bio-based construction”

Download the White Paper after subscribing by clicking on the button at the bottom of this article

Er is ook een Nederlandse uitgave.

Lees meer

Micro-economische verkenning Bio-economie

logo Federatie Bio-economie NederlandFederatie Bio-economie Nederland (FBN) voerde een Micro-economische verkenning uit voor een exit strategie fossiel.

Ondernemers die werken met biogrondstoffen hebben vaak moeite hun businessmodel rond te krijgen omdat fossiele als grondstof nog steeds dominant is. Tegen die dominantie is moeilijk op te boksen. Dat is een van de conclusies uit de Micro-economische verkenning Bio-economie.

Lees meer

Biobased Creations is starting again!

Voor Nederlands, lees meer ->

Biobased Creations is starting again!

This week Biobased Creations will start with the fantastic builders Caspar de Haan and WAM&VanDuren on the construction of The Exploded View Beyond Building at Floriade 2022. In the coming month, the construction team will work hard on the realization of this exhibition in the shape of a house.

We wish the builders a lot of success and fun with building. And we are looking forward to welcoming everyone again from April 14th in our biobased house. Lees meer

College van Rijksadviseurs gaat voor ‘Een nieuwe bouwcultuur’ met biobased natuurinclusief bouwen.

screenshot van de video biobased natuurinclusief bouwen

bezoek de pagina ‘Een nieuwe bouwcultuur’ voor meer informatie en deze video.

Met het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’ wil nu ook het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen stimuleren. In de hele keten: van de teelt van gewassen tot toepassing in de bouw. Biobased en natuurinclusief bouwen, met het levend bodem-watersysteem als fundament, moet uitgroeien tot het nieuwe normaal.

Waarom?

We staan voor een grote bouwopgave. Er zijn veel nieuwe woningen nodig en er moeten ook nog eens miljoenen huizen van het gas af en geïsoleerd worden. Alleen als we dat zo duurzaam mogelijk doen, kunnen we de klimaatdoelstellingen halen: CO2-neutraal en een circulaire economie in 2050.

Daarvoor moet er wel iets veranderen: de gebouwde omgeving is nu nog goed voor zo’n 40% van onze CO2-uitstoot en energieverbruik. Dat kan en dat moet anders.

Lees meer