Artikelen

Rapport Brandveiligheid biobased isolatiematerialen

Brandveilig bouwen met hout in combinatie met biobased isolatiemateriaal

Brandveiligheid wordt vaak genoemd als knelpunt voor houtbouw in combinatie met biobased isolatiemateriaal. Over brandgedrag van biobased isolatie is nog weinig geverifieerde kennis beschikbaar, en dat remt grootschalige toepassing. Veel kennis is er al uit de praktijk. Maar testen is duur en de veelal kleinschalige bedrijven kunnen die niet altijd betalen.

Door Nieman, raadgevende adviseurs, is nu informatie over brandvoortplanting en brandwerendheid uit internationale kennis vertaald naar de Nederlandse bouwpraktijk. De informatie is in een rapportage gebundeld. En het blijkt dat er al veel kan!

Lees meer

BouwGezond: isoleren kun je leren

Een boekje over ecologische en biobased bouwmaterialen en isolatie materialen

omslag boekje isoleren kun je leren van bouwgrond

Een uitgave van Ronald Bosma van BouwGezond B.V.

Dit boekje is een leidraad om je te helpen bepalen wat je huis nodig heeft aan isolatie en hoe dit uit te voeren.

Pluspunten van gezond isoleren:

  • Isoleren op de gezonde manier: je huis voelt fijner
  • Je verstookt minder fossiele brandstoffen
  • Een goede isolatie draagt bij aan je gezondheid
  • De levensduur van veel gezonde isolatie producten is doorgaans langer dan de meeste schuimen (isolatie platen of gespoten schuimen met weekmakers en VOC’s)
  • Geen schimmelvorming op wanden en plafonds.

Lees meer

‘een vorm van overmoed’ (eerste duurzame woonwinkel)

Een geïllustreerd en actueel tijdsdocument over binnenhuisarchitectuur.

In diverse boekwinkels in de regio en in de Randstad wordt het boek ‘een vorm van overmoed’ te koop aangeboden. Een mooi boek is om te krijgen en om cadeau te geven.

Behalve geschiedenis is het boek een inspirerend en stimulerend voorbeeld voor het eigentijds vormgeven en duurzaam verbouwen & inrichten van je woon- en werkplek. Lees meer

‘Wet- en regelgeving geen belemmering voor biobased bouwen’

omslag van het CBCI rapport ' wetgevend kader en biobased bouwenEen dubbelinterview met Richard van Bremen  (senior beleidsmedewerker provincie Zeeland) en Fred van der Burgh (Agrodome, Advies en Ontwikkeling) over wet- en regelgeving en biobased bouwen door Anton van Elburg van ‘De circulaire bouweconomie’.

De rol van wet- en regelgeving in relatie tot circulair en biobased bouwen

Bouwers en ontwikkelaars zeggen vaak dat wet- en regelgeving belemmerend werkt als ze op grotere schaal circulair biobased willen bouwen. Maar klopt dit wel? Uit een onderzoek in vier Europese landen blijkt dit mee te vallen. Aan de andere kant is het ook niet zo dat wet- en regelgeving circulair biobased bouwen actief stimuleert.

Lees hieronder verder of lees het volledige interview en achtergrondinformatie over ‘wet- en regelgeving in relatie tot circulair en biobased bouwen’ op de site van ‘De circulaire bouweconomie’.

Lees meer

Biogrondstoffen; nieuwe kansen voor de agrarische sector!

Bio-based economie huisje van gras op akker

De agrarische sector, voedselproductie en biogrondstoffen

Met de actuele problemen in de agrarische sector is het nodig om de focus ook op andere zaken dan de voedselproductie te richten. Denk aan mest, stikstof, CO2, bodemkwaliteit, biodiversiteit, dierenwelzijn en de wereldmarktcrises.

Lees meer

Biobased bouwgewassen bieden boer en bouw nieuw perspectief

Gijs Bruggink – onderzoeker & chef de bureau van ORGA architect – heeft een achtergrondartikel geschreven over hoe het verbouwen van biobased bouwgewassen de boer nieuw perspectief kan geven en hoe dat de bouw, maar ook de gezondheid van ons land enorm kan helpen.

Onder lees meer …  gaat hij in op het waarom en hoe we de omslag kunnen maken en wat dat ons allemaal oplevert aan duurzame- (biodiversiteit), maar uiteindelijk ook economische en gezondheidswinst. Veel beter en logischer dan CO2 afzuigen op industrieterreinen en opslaan onder de zeebodem, aldus Bruggink.

Het stuk bevat ook voorbeelden & pilottrajecten zoals het Rijksbouwmeester-project in Oirschot.

Lees meer

Winnaars prijsvraag ‘Een nieuwe Bouwcultuur’

ORGA-architect, De Urbanisten, Copijn en nog een aantal partijen hebben de prijsvraag ‘Een nieuwe Bouwcultuur’, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester, gewonnen.stedebouwkundig plan nieuwe oogst

Hiermee wordt biobased en natuurinclusief bouwen – zonder CO2 uitstoot en met allerlei kansen voor de boer om te verduurzamen – gestimuleerd. In het enorme en integrale plan genaamd ‘Een Nieuwe Oogst’ dat nu dus ook uitgevoerd gaat worden – het gaat om honderden woningen, ruimte voor dieren, permacultuur, een andere manier van samenleven & zingeving, biodiversiteit, verschillende landschappen, natuurlijke bouwgewassen etc etc – wordt het typerende ‘kamerlandschap’ rond Oirschot productief gemaakt voor de biobased bouwcultuur. Een aanzienlijk deel van het bouwmateriaal voor de nieuwe woningen wordt lokaal verbouwd en geoogst op een manier die bijdraagt aan de biodiversiteit en een gezonde bodem.

Hierbij is een sleutelrol weggelegd voor de inzet van biobased bouwmaterialen zoals hout, hennep, vlas, lisdodde, bamboe, stro en zeewier. Daarbij wordt vooral ingezet op op de productie van natuurlijk isolatiematerialen. Ook omdat een gemiddelde woning voor ongeveer 60 procent uit isolatiematerialen bestaat. Via de volgende link kun je het hele plan downloaden: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/Adviezen-publicaties/publicatie/2022/07/11/nieuwe-oogst.