Opties voor de teelt van vezelgewassen voor biobased bouwmaterialen in de Nederlandse landbouw

Kansrijke teelten en bijbehorende bedrijfstypen

Wageningen Economic Research heeft een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Wageningen UR – Raad van Bestuur. Zij verkennen de mogelijkheden voor de teelt van gewassen die als bouwmateriaal kunnen dienen. Er is gekeken naar hoe de landbouw kan bijdragen aan de uitdagingen van de biobased bouwsector. Daartoe is beoordeeld hoe verschillende gewassen passen in de verschillende bedrijfssystemen in zowel veehouderij als akkerbouw.

Het rapport geeft een overzicht in kansrijke mogelijkheden voor de teelt van gewassen voor bouwmaterialen.

M.J.G. Meeusen en C.A.J. van Ruiten, 2024. Opties voor de teelt van vezelgewassen voor biobased bouwmaterialen in de Nederlandse landbouw. Wageningen, Wageningen Economic Research, Rapport 2024-043. 88 pp.; 0 fig.; 26 tab.; 61 ref.

Trefwoorden: vezelgewassen, hennep, vlas, olifantsgras, biobased bouwen, bouwmaterialen

Dit rapport is gratis te downloaden op   WUR.nl / Opties voor de teelt van vezelgewassen voor biobased bouwmaterialen in de Nederlandse landbouw/ of op www.wur.nl/economic-research (onder Wageningen Economic Research publicaties)