NPSP realiseert gevel op basis van bermgras, gerecycled toiletpapier en textiel

NPSP gevelpanelen op basis van circulaire restmaterialen

Foto: Hans de Wit, Avans Hogeschool

In nauwe samenwerking met studenten van TU-Eindhoven, Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences en bedrijven AkzoNobel, KNN Cellulose en NewFoss heeft NPSP gevelpanelen geproduceerd op basis van circulaire restmaterialen. De panelen worden in Dubai gedemonstreerd op de inzending van TU Eindhovens team VIRTUE aan de Solar Decathlon.

Het resultaat van het ontwikkelingstraject is een visueel aantrekkelijk, hoogwaardig en duurzaam gevelpaneel, dat sterk en vormvast is en een lange levensduur heeft. Aan het eind van de levensduur kan het materiaal worden vermalen en weer als basisgrondstof in hetzelfde proces worden ingezet, de zogenaamde Circulaire Economie.

Wereldwijd stijgt namelijk het gebruik van energie en grondstoffen voor de bouw. Fossiele energiebronnen en conventionele grondstoffen zijn eindig, steeds moeilijker te winnen en veroorzaken milieuproblemen ( o.a. CO2 uitstoot). Met het op de markt brengen van Nabasco biocomposiet heeft NPSP hier een antwoord op.

Lokaal geproduceerde materialen

Uit recent onderzoek[1]blijkt dat van alle CO2die bij het bouwproces en het daadwerkelijke gebruik van een gebouw wordt uitgestoten, meer dan 2/3 vrijkomt tijdens de realisatie en het onderhoud. Deze CO2uitstoot is met name veroorzaakt door de productie van materialen en producten, het transport naar en het verwerken op de bouw. Om deze belangrijke factor te verlagen moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van materialen met een lage CO2uitstoot, die lokaal worden geproduceerd.

Productie

Op basis van bovenstaande uitgangspunten is een biocomposietmateriaal Nabasco® 8010 ontwikkeld dat bestaat uit:

  • Vezels: gemaaid bermgras, gerecycled toiletpapier(Recell®), gerecycled textiel, afvalriet en vlas
  • Calciumcarbonaat, restmateriaal van het onthardingsproces van drinkwater
  • Biobased hars, op basis van restmaterialen van de biodieselproductie

De productie is door studenten uitgevoerd. Op basis van alle vezels, het calciumcarbonaat en hars is een deeg gemaakt dat daarna enkele minuten wordt geperst in een warme mal.

Brandveilig

De brandveiligheid is onlangs door Peutz getest volgens EN 13501-1 en heeft hierbij de klasse B-s1, d0 behaald. Het kan dus grootschalig worden toegepast in de bouw. Onderhoud is door het gebruik van de genoemde combinatie aan grondstoffen en de hoge druk waarmee geperst wordt, zeer laag.

Natuurlijke ventilatie

De vorm van de gevel is speciaal ontwikkeld voor warme landen, waar de gevel het gebouw er achter moet koelen. De thermische gevel is een manier om de natuurlijke ventilatie van gebouwen te verbeteren, door convectie van door de zon verwarmde lucht te gebruiken. De lucht achter de panelen wordt warm, stijgt op en de trek zorgt ervoor dat koele lucht in het gebouw kan worden gezogen. Studenten van HZ zijn momenteel bezig de geveldelen afhankelijk van de temperatuur en zonnestand meer of minder open te zetten voor extra ventilatie.

Intensieve samenwerking

Het project is een samenwerking van NPSP met de bedrijven AkzoNobel, KNN Cellulose en NewFoss.

En met medewerking van: Virtue team van TU Eindhoven en Centre of Expertise Biobased Economy, Lectoraat Biobased Bouwen, Spark Campus, Hogeschool van Amsterdam, Van de Bilt zaden en vlas, waterschap Aa en Maas, Wetterskip Fryslân en Stowa, ondersteund vanuit het Interreg onderzoeksprogramma van de Europese Unie.

Team VIRTUe

VIRTUe is een multidisciplinair studententeam van de University of Technology Eindhoven dat deelneemt aan de Solar Decathlon Middle East 2018 in Dubai. Het team bestaat uit 52 studenten, voornamelijk van de TU / e, met zowel hoogleraren als studenten van verschillende afdelingen, zoals Gebouwde Omgeving, Industrieel Ontwerpen, Chemische Technologie en Scheikunde, Technische Natuurkunde.

Solar Decathlon

De Solar Decathlon Middle East 2018 wordt georganiseerd door de Dubai Electricity and Water Authority en de regering van Dubai in coalitie met het Amerikaanse ministerie van Energie. Verschillende edities van de Solar Decathlon zijn gehouden in de Verenigde Staten, Europa, China en er komen er nog meer bij, waaronder edities in Zuid-Amerika en Dubai.

Universiteiten van over de hele wereld komen bijeen om een op een elektriciteitsnet aangesloten huis op zonne-energie te ontwerpen, bouwen en exploiteren. Het is niet alleen een wedstrijd, het gaat om samenkomen en het delen van kennis van over de hele wereld.

[1]RICS professional standards and guidance, UK, Whole life carbon assessment for the built environment 1st edition, November, 2017

Bron: NPSP