Bericht van het Programma Green Deals

 

Afronding Green Deal Biobased Bouwen

Startjaar:  2013

Status:  afgerond

Thema:  Biobased Economy, Bouw.

Resultaat: Er is een kennisbank gerealiseerd en op de Innovation Expo 2016 toonde Stichting Ecobouw Nederland een concept van een biobased huis.

Ruim baan voor biobased bouwconcepten

De Green Deal Biobased bouwen was de aanleiding voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden om voor de eerste keer gezamenlijk aan tafel te zitten. Het doel was het wegnemen van hobbels voor biobased materialen, producten en bouwconcepten. De Green Deal legde een mooie basis om biobased bouwen een gelijke positie op de markt te geven. Uit een analyse bleek dat er drie hoofdknelpunten waren: wet- en regelgeving, kennisdeling/communicatie en marketing. Voor de wet- en regelgeving is gewerkt aan het inzichtelijk maken van de werkwijze en toegang tot de Nationale Milieudatabase (NMD). Om de kennisdeling te verbeteren werd de kennisbank biobasedbouwen.nl gerealiseerd. Ten aanzien van de marketing zijn er stappen gezet, maar was er te weinig tijd om deze te concretiseren.

Biobased huis

De Green Deal krijgt verder vorm in de Stichting EcoBouw Nederland. Dit is een onafhankelijke stichting waarin bedrijven en kennisinstellingen participeren om de punten uit de Green Deal (wet- en regelgeving , kennisdeling, communicatie en marketing) nader uit te werken. Een vliegende start is gemaakt met het tonen van een concept van een biobased huis op de Innovatie expo in Amsterdam, april 2016, geopend door minister Kamp.

Green Deals

De Green Deal aanpak is een gezamenlijk programma van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt de ministeries bij de uitvoering hiervan.

Lees meer …