Federatie Bio-economie Nederland;

Het moet sneller!logo Federatie Bio-economie Nederland

De Federatie Bio-economie Nederland zet zich in om de transitie naar het gebruik van bio-grondstoffen te versnellen.De Federatie Bio-economie Nederland is met name een gesprekspartner voor de overheid. Meest recente initiatief is een studie in samenwerking met het Ministerie van LNV naar de succesfactoren bij het realiseren van biobased initiatieven, ook in de bouw. De studie is deze maand gestart. De resultaten worden eind dit jaar verwacht .

logo Stichting Agrodome

De grote vraag is natuurlijk hoe het sneller en hoe het beter kan.

De Federatie bepleit de volgende noodzakelijke stappen. Een betere en strakkere centrale coördinatie op landelijk niveau o.a. ten behoeve van de vijf ministeries die zich nu bezig houden met het landelijk duurzaamheidsbeleid. Consistent, centraal gecoördineerd, lange termijn beleid is een must. Dat kan dus beter in Den Haag.

De Federatie is ook van mening dat een wettelijke regeling die het gebruik van bio-grondstoffen in alle sectoren verplicht stelt, net zoals de bijmengregeling voor sommige brandstoffen, de transitie een stuk verder zou helpen. Een derde punt is adequaat beprijzen van milieubelastend uitstoot. Alleen dan kunnen bio-grondstoffen goed concurreren met fossiele grondstoffen. Gelukkig biedt de Green Deal die de Europese Commissie afgelopen voorjaar heeft gelanceerd daarvoor een uitstekend basis (Emissions Trading System).

Daarnaast zet de Federatie zich onverminderd in voor ketenbenadering. Nauwere samenwerking, betere afstemming, leren van elkaars ervaringen, gebruik van elkaars expertise, elkaars energie, elkaars reststromen. Daar ligt onverminderd potentieel voor vooruitgang. Dat geldt in het bijzonder voor de bouw. Niet alleen voor de een succesvolle transitie maar ook voor de rentabiliteit van de sector op termijn. De Federatie, Agrodome en andere partners, blijven zoeken naar de juiste formule om een dergelijke samenwerking te versterken.

Een van de mogelijkheden om sneller verder te komen is om als partner aan te sluiten bij Stichting Agrodome.   En/of aan te sluiten bij de Federatie Bio-economie Nederland