Extra subsidie voor biobased isolatiematerialen (ISDE)

Binnen de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor het isoleren van woningen is vanaf 1 januari 2024 een bonus beschikbaar. De subsidie is voor woningeigenaren die biobased isolatie materialen gebruiken.

Deze biobased isolatiematerialen moeten aan een aantal extra criteria voldoen, bovenop de gebruikelijke ISDE isolatiesubsidie voorwaarden.

Voorwaarde bonus biobased isolatie

  • Het percentage biobased moet minimaal 70% zijn.
  • Het product moet in de Nationale Milieudatabase (NMD) staan met een Milieukostenindicator (MKI) die lager is dan 0,85 bij een Rd-waarde (isolatiewaarde) van 3,5.

Zoals nu in de meldcodelijst is te zien, zijn er nog maar een beperkt aantal materialen die aan beide voorwaarden voldoen. De basis van de materialen bestaat vooral uit hennep, vlas, houtvezel en cellulose.

Tijdaspect

De ISDE lijst wordt in de komende tijd veder aangevuld, fabrikanten kunnen hun producten altijd aanmelden. De huidige lijst is van 19-12-2023. Er verschijnen met enige regelmaat up dates van deze lijst.

De aanvraag voor subsidie wordt pas gedaan als de maatregel is uitgevoerd. De woningeigenaar heeft tot 24 maanden na het aanbrengen van de isolatiemaatregel de tijd om de subsidie aan te vragen. In die tijd kan het isolatiemateriaal nog op de lijst verschijnen. Dit kan gebeuren doordat de fabrikant zijn product alsnog aanmeldt met bewijs dat het materiaal voldoet aan de criteria.

TIP: Mogelijk is het product dat u wil gebruiken al in behandeling bij het RVO maar is nog niet gepubliceerd. Of het product staat nu nog niet op de lijst omdat de Life Cycle Analyse (LCA) van het product nog niet is afgerond. Het product is dan nog niet in de NMD zichtbaar is.  De fabrikant of de isolatieadviseur kan daar meestal meer informatie over geven.

Nuttige links

www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2024#extra-subsidie-voor-biobased-milieuvriendelijk-isolatiemateriaal

www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2024