Europees project Circular Bio-based Construction Industry (CBCI)

Circulair en biobased bouwen is niet alleen een kwestie van de bouwmaterialen vervangen; hele processen, disciplines, bedrijven en wet- en regelgeving moeten op de schop. Om een goed beeld te krijgen van wat er nodig is een standaard te kunnen formuleren is het ‘Interreg 2 Zeeën’ project Circular Biobased Construction Industry (CBCI) gestart.

Informatieposter 1 (pdf)  Informatieposter 2 (pdf)

Uniek en interdisciplinair Interreg 2Seas project

Dit omvangrijk onderzoek naar efficiënt gebruik van grondstoffen in de bouw is na een intensieve voorbereiding van 1 jaar gestart op 1 maart 2019.

Doel van dit CBCI project

Het doel van het project is om een werkende – circulaire – aanpak te ontwikkelen voor circulair en biobased bouwen.

Bij de aanpak worden meegenomen:

  • integraal technische aspecten,
  • business modellen
  • randvoorwaardelijke aspecten (juridische, sociale)

Het testen van biobased materialen volgens alle veiligheids- en brandwerende eisen speelt een belangrijke rol in dit project. Iedere stap in dit proces wordt gevolgd, vastgelegd en geanalyseerd om vervolgens van te leren en de kennis te delen. Hiervoor worden laboratoria in België, Nederland en Engeland ingezet, waaronder het SPARK Maker Space lab in Den Bosch. Het is de bedoeling dat er na afloop een bruikbare standaard voor de bouwwereld kan worden gerealiseerd, inclusief bijbehorende wet- en regelgeving.

Prototyping én real live projecten

De aanpak wordt onder andere ontwikkeld aan de hand van prototyping bij de University of Bath (UK) en SPARK Maker Space in Den Bosch én met behulp van real-live projecten in Vlaanderen en Zeeland. Het totale project heeft een looptijd van vier jaar  en een omvang van bijna 7 miljoen euro.

Partners in dit CBCI-project

Avans is lead partner in het project, waarbij onder meer het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), het Expertisecentrum voor Technische Innovatie (ETI) en het Expertisecentrum Sustainable Business zijn betrokken. Studenten van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences uit onder meer de studierichtingen Bouwkunde, Milieukunde, Industrial Engineering, Technische bestuurskunde en Communicatie en Multimediadesign doen mee. Andere samenwerkingspartners zijn KU Leuven (België), de University of Bath (Engeland), Kamp, CSTC-WTCB en de Vlaamse Confederatie Bouw, Emergis en de provincie Zeeland. Verder zijn er 18 partners waaronder Agrodome. Zij dragen bij in de kennis van materialen en business modellen, de projectorganisatie en het testen van prototypes.

Projectpartners CBCI