Circulaire Geveleconomie initieert een gelijk speelveld voor LCA van kozijn-, raam- en gevelelementen

 ‘Nederlandse aanvulling op de Product Category Rules NEN-EN 17213’

De brancheorganisaties binnen de Circulaire Geveleconomie streven naar bij het opstellen van Levenscyclusanalyses (LCA) van kozijn-, raam- en gevelelementen. Daarom ligt nu de ‘Nederlandse aanvulling op de Product Category Rules (PCR) NEN-EN 17213:2020’ ter consultatie.

Waar de Europese Product Category Rules uitgaan van complete producten, zijn in de Nederlandse Nationale Milieudatabase deelproductkaarten voor bouwproducten meer gangbaar. Denk bijvoorbeeld aan een deurblad in plaats van een hele deurset of aan het glas los declareren van de raamkozijnen.

De ‘Nederlandse aanvulling op de Product Category Rules NEN-EN 17213:2020’ heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen aan bedrijven over uitgangspunten, naamvoering en oplossingen voor de specifieke Nederlandse situatie.

Er wordt vanuit gegaan, dat dit een tijdelijke oplossing betreft. Dit, totdat deze bouwproducten onder de nieuwe Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation – CPR) valt en er vanuit Europa wordt geharmoniseerd.

Uitgangspunt voor de Nederlandse aanvulling zijn de Europese ‘Product Category Rules (PCR) volgens NEN-EN 17213:2020 en: Ramen en deuren – Milieuverklaringen van producten – Productcategorieregels voor ramen en deuren’. Het geeft duiding aan de samenhang met de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ en de Milieu Prestatie Berekeningen.

Consultatie

Voor de consultatie zie website circulairegeveleconomie.nl menu-optie ‘Consultatie’. Daar treft u het document aan en kunt u reageren tot 17 juli 2024, 12.00 uur.

Initiatief

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBVT), Bouwend Nederland Vakgroep GLAS met Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). 

Zij hebben samen met de Ministeries van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties en Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar het Akkoord Circulaire Geveleconomie getekend.

Met de toekenning van een investering vanuit het Nationaal Groeifonds in het programma Toekomstbestendige Leefomgeving voor de Circulaire Geveleconomie in 2023 is de gevelsector volop bezig met de circulaire ambities en CO2– reductie.