Circulair werken met focus op biobased productontwikkeling

De circulaire economie, we hebben er veel over te zeggen. Jaarlijks worden er tientallen congressen over georganiseerd en elke keer klinkt de roep om actie. De noodzaak om van de lineaire verbruikseconomie naar de circulaire gebruikseconomie te gaan, wordt elke dag groter. Toch blijft het in de praktijk veelal bij praten. Om dat te doorbreken ondersteun ik, samen met Vincent van Rijsewijk, overheden en bedrijven om van wens naar uitvoering te komen. Op een heel praktische manier, vanuit een heel scherpe visie.

Sinds 1 januari 2015 is de overheid verplicht om duurzaam in te kopen. Maar hoe doe je dat? Welke criteria gelden dan en zijn er überhaupt wel alternatieven te koop? Wat voor invloed heeft dat op het budget en welke maatschappelijke, sociale en/of milieudoelstellingen kunnen ermee gerealiseerd worden? Dit zijn vragen die bij veel organisaties de kop op steken. En dan is er nog de term ‘biobased’. Wat is dat en wat kan ik ermee? Hoe kan ik mijn eigen organisatie, dienstverlening of productieproces circulair maken en daar biobased in passen? Allemaal praktische vragen die vaak moeilijk te beantwoorden zijn. Wie op zoek gaat naar antwoorden, komt in een wirwar van informatie, rapporten en veelheid aan congressen terecht.

Praktische producten en concepten
Als ondernemers in de circulaire en biobased economie, brengen wij op praktische wijze de principes ervan in de dagelijkse praktijk van de publieke sector, civiele aannemerij, tuinbouw, landbouw en het onderwijsveld. Zo hebben we producten en concepten bedacht, ontwikkeld, in productie gebracht en op de markt geïntroduceerd. Daarnaast zijn we benoemd tot ambassadeur van het Centre of expertise Biobased Economie (CoeBBE) van Hogeschool Zeeland en Avans Hogeschool.

Handen uit de mouwen!
Het feit dat er vele tientallen miljoenen stimuleringseuro’s in deze thema’s zijn geïnvesteerd, terwijl een echte doorbraak uitblijft, verwondert ons. Waarom blijft iedereen doen wat hij doet, terwijl er een nieuwe circulaire wereld vol kansen en mogelijkheden binnen handbereik is? Daarom zeiden we tegen elkaar: mouwen opstropen en aan de slag! De basis van een innovatie is 3% inspiratie en 97% transpiratie. De basis van óns succes is 25% productinnovatie en 75% sociale innovatie. Dat betekent dat we mensen, bedrijven en (overheids-)organisaties met elkaar verbinden; heel praktisch, met een heldere focus op het resultaat. Verbeterpunten en kansen worden benoemd en geprioriteerd. Vervolgens wordt er een netwerk gebouwd om daadwerkelijk resultaat te boeken. Een organisatiebrede voorlichting is heel belangrijk om de kans op succes vele malen groter te maken. Echte slagen worden namelijk pas gemaakt als de complete organisatie is omgeturnd van lineair naar circulair.

Kansen voor duurzaam GWW
Met mijn achtergrond in de weg- en waterbouw, vind ik het vooral interessant de mogelijkheden voor een duurzamer GWW te verkennen. We streven allemaal naar een optimale balans tussen People, Planet en Profit en dit is mogelijk door duurzaamheidsaspecten vanaf een vroeg stadium mee te nemen in de planvorming. Hierover ben ik met diverse gemeenten en provincies in gesprek.
Belangrijk voor het behalen van duurzaamheidswinst is het onderzoeken van kansen. Wat zijn bijvoorbeeld de grootste belastende factoren op de drie P’s vanuit het project? En waar is winst te boeken of kan waarde worden gecreëerd? Kansen moeten worden beoordeeld op hun haalbaarheid. Benut kansen waar de PPP-balans het meest optimaal is, denk bijvoorbeeld aan het behalen van een grote materiaalbesparing, zonder negatieve gevolgen voor de leefomgeving en tegen lagere life cycle costs.

Aanpak Duurzaam GWW
De Aanpak Duurzaam GWW is een hulpmiddel om deze duurzaamheidswinst te realiseren. Het thema ‘Materialen en grondstoffen’ is beoordeeld als één van de thema’s waar nog veel winst te behalen valt op het gebied van duurzaamheid in de grond-, weg- en waterbouw. Het ambitieweb helpt bij het vastleggen en concretiseren van de ambities. Enkele voorbeelden van de doelstellingen die genoemd worden, zijn:

• Beperken onderhoudsbehoefte (lage Life Cycle Costs).
• Streven naar circulaire economie: sluiten kringlopen, beperken afval, toepassing afbreekbare materialen.
• Beperken hoeveelheden schaarse materialen, minder materiaalgebruik.
• Beperken schadelijke emissies en CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus.
• Beperken CO2-uitstoot bij productie en aanvoer van materialen.
• Gebiedseigen materialen toepassen (minder transport).
• De herkomst van materialen: sociale voorwaarden aan de productie.

Veel van deze doelstellingen kunnen door een kleine verandering al worden behaald. Een flexibele drainage buis, gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar en composteerbaar materiaal, past bijvoorbeeld al beter binnen de beschreven doelstellingen dan een buis gemaakt van PVC. Hetzelfde geldt voor de toepassing van een biologisch afbreekbare worteldoek, die na drie jaar volledig afbreekt tot humus. Er zijn geen schadelijke restproducten die achterblijven in de natuur. Dat zijn slechts kleine, maar zeer eenvoudig toe te passen voorbeelden.

Een nieuwe circulaire wereld vol kansen en mogelijkheden is binnen handbereik. Op hele praktische wijze brengen wij de circulaire en biobased principes in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie? Neem contact op met Bert van Vuuren op tel: 06-51108947, e-mail: bert@pepbc.nl of Vincent van Rijsewijk: tel: 06-55115606, e-mail: vincent@pepbc.nl

Datum:
09-07-2015
Auteur:
Bert van Vuuren