Circulair bouwen 

In Nederland wordt veel gebouwd, gerenoveerd en gesloopt. Dit zorgt voor veel materiaalgebruik. Ook fossiele brandstoffen raken op.

Circulair en biobased bouwen zijn duurzame oplossingen. Ze scheppen economische kansen en verbeteren het binnenmilieu in gebouwen.

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen, betekent grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken. Dankzij circulair bouwen vermindert de milieubelasting. Dit kan door:
  • de levensduur van gebouwen te verlengen.
  • de grondstoffenketens te sluiten
  • CO₂-vermindering

Verminderen bouwmaterialen

Circulair bouwen kan de materiaalbehoefte helpen verminderen. Door efficiënter te ontwerpen, multifunctioneel te bouwen en de levensduur van gebouwen en bouwdelen te verlengen..Nieuwbouw biedt een goede gelegenheid om kritisch naar gebruik te kijken. Verder kunen initiatieven als groene daken ecosystemen versterken in de gebouwde omgeving. Ze dragen bij aan het afvangen van fijn stof, het isoleren van gebouwen, het verminderen van hittestress in steden, het bufferen van water en het vergroten van de biodiversiteit. Bekijk de inspiratiekaart.

Wat is biobased bouwen?

Fossiele grondstoffen zijn eindig. Als we er niet zuiniger mee omgaan, ontstaat er een tekort en gaan de prijzen omhoog. Ze kunnen zelfs helemaal opraken. Koper is bijvoorbeeld nog maar ongeveer zestig jaar voorradig. Biobased materialen hernieuwen zichzelf binnen de kringloop van een gebouw of zijn een duurzaam alternatief voor grondstoffen.
Er bestaan twee soorten biobased materialen.
  • Natuurlijk materialen, zoals bamboe of hout. Deze grondstofen groeien vanzelf weer aan. Ook restmaterialen tellen mee. Denk bijvoorbeeld aan hennepvezel en vlas.
  • Kunstmatige producten. Deze lijken op natuurlijke producten. Voorbeelden: een plantaardige dakpan of biobased plastic dat verandert recyclebaar is of verandert in compost.
Organisatie:
RVO