Biocomposiet straatbank en tafel: Sustainable Design

èn een duurzame samenwerking tussen Waternet, Staatsbosbeheer en NPSP

Duurzaam biocomposiet uit restmaterialen
NPSP heeft samen met Waternet en Staatsbosbeheer een nuttige manier van hergebruik gevonden, biocomposiet op basis van restmaterialen (natuurvezel en calciet) . Het resultaat is een hoogwaardig en duurzaam product.

Het omzetten van restmaterialen in biocomposiet verlaagt de CO2 voetafdruk. Broeikasgassen die bij de traditionele route vrij komen worden nu eerst vastgelegd in een product en bij einde levensduur van het product alsnog nuttig gebruikt. Als de restmaterialen op de traditionele manier wordt behandeld worden broeikasgassen door rotting en verwerking in het milieu gebracht waarbij de nuttige materialen zoals vezels afgebroken wordt. In de nieuwe keten worden de natuurlijke vezels gebruikt in een product, hierdoor worden de broeikasgassen ook in het product vastgelegd (een CO2-sink). Bij einde levensduur kan het restmateriaal omgezet worden in groene energie waardoor ook de broeikasgassen nuttig ingezet worden.

Een groter duurzaamheidsvoordeel ligt in het vervangen van glasvezel door deze natuurvezel in composiet. Op basis van eerste testresultaten op Nabasco 8010, met 82% biocirculaire grondstoffen, blijkt er meer dan 2 kg CO2 per kg glascomposiet te worden bespaard. Dit materiaal is nu op grotere schaal te produceren en komt qua kosten sterk in de buurt van conventionele materialen.

NPSP voorbeeld bank van biocomposiet

Als voorbeeld hebben Waternet en NPSP een straatbank van biocomposiet gemaakt.

Daarnaast zullen op korte termijn nog meer demonstratieproducten vervaardigd worden om de praktische haalbaarheid te onderzoeken bij potentiele gebruikers. Er wordt hierbij bijvoorbeeld gedacht aan meubilair, dienbladen, fruitschalen, damwanden, peilschalen en straatnaamborden.

Indien we op de huidige manier van leven en werken doorgaan, hebben we op termijn 5 aardbollen nodig om alle wereldburgers naar ons welvaartsniveau te tillen. Maar we teren nu al in op onze schaarse bronnen. Om ook over 20 jaar nog een bijdrage te kunnen leveren aan een leefbare wereld, is Waternet continu op zoek naar duurzame oplossingen om de belasting op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Waternet onderzoekt hoe zijn restmaterialen en afvalstoffen terug kunnen keren in nuttige producten. Hierbij is het van belang om de hele keten te beschouwen – van ex-afvalproduct naar grondstof, eindproduct en consument. Een goede samenwerking met ketenbedrijven en MKB is een must waardoor voldoend kwaliteit en aanbod gegarandeerd kan worden. Het uiteindelijke perspectief is dat restmaterialen duurzamer en kosteneffectief verwerkt worden en omgetoverd worden in duurzame nuttige producten.

Nuttig hergebruik van restmaterialen
Waternet en Staatsbosbeheer beschikken over veel restmaterialen zoals riet, bermgras, waterplanten, calciet en cellulose. In plaats van deze materialen weg te laten rotten of af te voeren, onderzoekt Waternet en Staatsbosbeheer de mogelijke opties voor nuttig hergebruik.

NPSP nuttig-hergebruik-biocomposiet-riet-waterplanten-cellulose

Riet Waterplanten Cellulose

Met deze ambitie zijn Waternet en Staatsbosbeheer in contact gekomen met NPSP. NPSP heeft meer dan 10 jaar ervaring in het vervaardigen van duurzame, vezelversterkte kunststoffen voor bouw, design, mobiliteit en industrie.

NPSP
NPSP is koploper van de sector in het verduurzamen van composieten. Composieten zijn vezelversterkte kunststoffen. NPSP werkt op alle fronten om de milieubelasting steeds verder terug te dringen. Natuurlijke grondstoffen, productietechnieken die vooruitlopen op de wetgeving, producten die langer meegaan en minder afval genereren en tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. U herkent de milieuvriendelijke composieten van NPSP aan het Nabasco®-label. Bekende producten van NPSP zijn de paddenstoelen voor de ANWB, scooters van Van.Eko, neuzen van de koplopertreinen en stoelen van Pastoe.

Meer informatie: npsp.nl