Biobased bouwen in de spotlight

Biobased bouwen is hot. Ook de media besteden meer en meer aandacht aan deze duurzame manier van bouwen. Tijdens de bouwvak verschijnt Cobouw volgens een zomerschema. Elke week staat er online een ander actueel thema centraal. In de week van 10 t/m 14 augustus 2015 lieten columnisten hun licht schijnen over het onderwerp: biobased bouwen. Ook verscheen een aantal artikelen waarin biobased materialen de hoofdrol spelen.

Hieronder hebben wij de blogs en artikelen van deze week voor u op een rij gezet.

Maandag 10 augustus

Biobased bouwen geeft impuls aan creatief denken
De laatste jaren is biobased bouwen meer en meer in de belangstelling gekomen. Wat betekent dit voor de overheden en bouwsector? De belangrijke reden voor de opkomst van biobased bouwen is het groeiende besef dat de lineaire, oude economie niet meer werkt. Daarvoor in de plaats komt de circulaire economie en daar past de biobased economie, en in het verlengde daarvan biobased bouwen, perfect in. In deze column geeft Fred van der Burgh, penvoerder Green Deal Biobased bouwen en voorzitter Stichting Agrodome, zijn visie op het onderwerp biobased bouwen. Lees meer.

Tapijt van houtpulp en castorbonen
Interface heeft een biobased backing ontwikkeld voor zijn tapijttegels. Het is de eerste biobased backing die voldoet aan Europese normen, zoals lage emissies van VOC’s en een hoge stabiliteit. Lees meer.

Dinsdag 11 augustus

Biobased als businesscase?
Bij de oogst bedenk je dat niet alleen de vrucht waardevol is, maar ook de plant. Er zit veel energie in, zij heeft sterke vezels of veel eiwitten. Daar moet je iets mee kunnen! Maar brengt dat ook centen in het laatje? Biobased Economy, is daar wel een businesscase voor? Is dat wel levensvatbaar? Daan Bruggink, Architect en oprichter ORGA architect en Voorzitter Nieuwbouw en Renovatie BREEAM-NL- DGBC geeft zijn mening. Lees meer.

Ontstaan van panelen uit rijstvlies
Hoe ontwikkel je een breed toepasbaar biobased product dat niet alleen duurzaam is op het gebied van milieu, maar ook nog eens in de context van levensduur? Dat is een grote uitdaging. Onze collega’s zijn die eenmaal aangegaan. Het resultaat: plaatmateriaal Resysta, op basis van rijstvlies. Wat ging daaraan vooraf? Roeland Beemster, eigenaar Bewust in de Bouw vertelt over het proces. Lees meer.

Donderdag 13 augustus

Biobased 
nog altijd 
hordelopen
Geld, onbekendheid, normen en certificaten. Dat lijken de grootste belemmeringen bij het op de markt brengen van een biobased bouwproduct. De kansen? Infra, de overheid als partner en de meebeslissende eindconsument.
Biobased en circulair: het klinkt mooi, maar het wordt maar geen gemeengoed. Veel op ‘hergroeibare’ grondstoffen gebaseerde producten blijven steken in een experimenteel stadium, en de producten die er wel zijn, worden niet grootscheeps omarmd. Hoe komt dat? Wat zijn de kansen en struikelblokken op de weg die leidt van het laboratorium naar de bouwpraktijk van alledag? Lees meer.

Creatieve start-up boekt snel succes met laminaat
Passie en creativiteit zijn volgens Tjeerd Veenhoven, Erik Slor en Koos Slor de belangrijkste eigenschappen waarmee zij hun ‘Huis Veendam bio-laminates’ snel ontwik
kelden en in de markt zetten. “Wij richten ons als start-up met bescheiden middelen, weinig mensen en een lage overhead volledig op ons doel.” Lees meer.

Vrijdag 14 augustus

Commentaar: Voorbeeldrol
De trend is onmiskenbaar en onomkeerbaar: de overheid hecht steeds meer belang aan duurzaamheid. Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van biobased bouwmaterialen, maken daarom goede kans hiervoor vroeg of laat te worden beloond. Hoofdredacteur Cobouw, Boudewijn Warbroek over de rol van de overheid in de transitie naar de biobased economie. Lees meer. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:
18-08-2015
Organisatie:
Cobouw