Aanpassingen milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren

logo DGBCOm welke aanpassingen gaat het?

De overheid wil de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren aanscherpen en een milieuprestatie-eis introduceren voor andere gebouwtypen. Daarnaast wordt de bepalingsmethode voor de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) herzien door een nieuwe weegset in te voeren. Het doel is de verduurzaming in de bouwsector te versnellen.

DGBC en partners plaatsen zij een paar belangrijke kanttekeningen.Bron: Dutch Green Building Council 23 feb 2024

Meer weten wat er verandert? In een eerder artikel zetten we dit uiteen: De milieuprestatie-eisen van gebouwen gaan op de schop: dit verandert er.

DGBC en partners geven reactie op consultatie geplande aanscherpingen milieuprestatie-eisen gebouwen

Naar aanleiding van de internetconsultatie die op 23 februari 2024 sluit, heeft Dutch Green Building Council (DGBC) samen met partners gereageerd op de voorstellen van de Nederlandse overheid om de milieuprestatie-eisen voor gebouwen te verscherpen.

Het doel van de milieuprestatie-eis en de aanscherping daarvan is om de milieu-impact van gebouwen te verlagen over de gehele levenscyclus. Hoewel DGBC en haar partners ABN AMRO, Urban Climate Architects, NIBE, Synchroon, TBI WOONlab, Agrodome, Federatie Bio-economie Nederland en Circle Line aanscherping toejuichen, plaatsen zij een paar belangrijke kanttekeningen.

De belangrijkste aanbevelingen van DGBC en haar partners:

  • Zorg voor aanscherping en bredere toepassing van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor alle type gebouwen.
  • Ga integraal sturen op energie en materialen van een gebouw. Zoals in lijn met de EPBD IV (Whole Life Carbon) of MEPG (Milieu- en Energieprestatie Gebouwen).
  • Daarnaast: stel doelen op CO2-reductie op de korte termijn. De CO2-uitstoot moet nú zo snel mogelijk worden gereduceerd. Niet over 75 jaar.
  • Zorg dat de randvoorwaarden op orde zijn. Dat geldt dan met name voor een robuust systeem van betrouwbare milieudata, milieudata die aansluiten bij een Europees eerlijk speelveld, en een open database met meer inzicht in de achterliggende data van de verschillende milieu-indicatoren van producten.

DGBC benoemde deze al eerder in de position paper ‘Een toekomstbestendig MilieuPrestatie Gebouwen’ (DGBC en Gideon, 2023).

Reactie DGBC en partners

Het is goed dat de milieuprestatie-eis (MPG) van woningen en kantoren wordt aangescherpt, maar het zijn nog geen ambitieuze doelen. Voor een daadwerkelijk ambitieuze eis had de lat hoger gemoeten, menen DGBC en haar partners. De introductie van milieuprestatie-eisen voor gebouwen met andere gebruiksfuncties juichen zij eveneens toe. De partijen raden wel sterk aan dat zodra de markt er klaar voor is, ook hier snel verscherping van de eis door te voeren.

Op de invoering van de nieuwe weegset ‘A2’ om de MPG te berekenen is men kritisch. De huidige Nederlandse versie bevat 11 onderliggende milieueffect-categorieën. In de nieuwe milieuprestatie-eis wordt het aantal categorieën uitgebreid naar 19, in lijn met de Europese versie EN 15804+A2. Categorieën die straks ook meegerekend worden zijn bijvoorbeeld waterschaarste, landgebruik en fijnstof.

Laetitia Nossek, programmamanager DGBC: “Het is goed dat Nederland nu met de A2-indicatoren harmoniseert met ‘Europa’ en afscheid neemt van de oude A1-weegset. Hiermee moet het gemakkelijker worden voor buitenlandse producenten om hun productkaart naar Nederland te brengen. Er zijn echter ook zorgen. Zoals het verplicht stellen van de ‘additionele’ indicatoren in Nederland, terwijl die in de rest van Europa vrijwillig zijn. En de negatieve effecten van de nieuwe weegset op de waardering van biobased materialen. Dit werkt een transitie naar een circulaire economie volgens ons juist tegen.”

Lees hier de volledige reactie van DGBC en haar partners.

Vervolg

De resultaten van de internetconsultatie  zullen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden verwerkt. Als DGBC zetten wij ons samen met onze partners in voor een duurzame, toekomstbestendige bouwsector en blijven de ontwikkelingen volgen en waar nodig voorzien van constructieve feedback.