Startbijeenkomst Federatie Bio-economie

28
aug

Startbijeenkomst Federatie Bio-economie

Locatie: Ministerie van Economische Zaken – Veegenszaal, Den Haag

Tijden: 13:00 - 18:00 Meer informatie: https://www.bio-economie.nl

Kijk op de website van Bio-economie voor meer informatie.

Programma

13.15 Introductie

  • Openingswoord door de Staatssecretaris van I&M, Sharon Dijksma (gevraagd)
  • Openingswoorddoor de SG van EZ, Maarten Camps (onder voorbehoud)
  • De oprichting van de Federatie Bio-economie Nederland: openingswoorden van de initiatiefnemers: Dorette Corbey, Roel Bol en Hans Langeveld. Wat willen de initiatiefnemers bereiken met de Federatie, welke dillema’s voorzien ze en hoe willen ze daar mee omgaan?
  • Wie doen mee: korte presentatie van de aangeslotenen
  • Wie is wie? Korte update van samenstelling van het bestuur, de Wetenschappelijke Raad voor de Bio-economie en de Raad voor Duurzaamheidsvraagstukken voor de Bio-economie

14.15 Werkwijze van de Federatie

Wie praat mee en hoe besluit de Federatie?

Zie bijlage 1 / pagina 2 van de PDF-Programma-Startbijeenkomst-Federatie-Bio

voor een voorstel.
a. bespreking van het voorstel
b. goedkeuring van het (gewijzigde) voorstel

PAUZE

15.30 Prioriteiten van de Federatie.

Wat gaat de Federatie doen? Zie bijlage 2 /pagina 3 van de PDF-Programma-Startbijeenkomst-Federatie-Bio voor een voorlopige lijst van prioriteiten.
a. bespreking van de lijst van prioriteiten
b. toevoegingen en schrappen van prioriteiten
c. vaststellen van de volgorde

16.45: Conclusies en afsluiting

17.00: Borrel en gelegenheid tot inschrijven bij diverse klankbordgroepen

Kaart wordt geladen...