Cursus ‘Biobased Ontwerpen & Bouwen’

De cursus wordt georganiseerd door de Branchevereniging Nederlandse Architecten (BNA). Bestaat uit twee dagen en vindt plaats op 4- & 12 oktober 2017.

Inhoud van de cursus

Hoe ontwerp & bouw je een écht biobased gebouw? Er is steeds meer interesse in de mogelijkheden om met biobased materialen te bouwen. Dit komt omdat de bouwwereld  aan het veranderen is. Van een bedrijfstak die gebaseerd is op een lineaire benadering met fossiele grondstoffen en veel afval, in een moderne bedrijfstak die uitgaat van biobased oplossingen in een circulaire aanpak. De noodzaak om dit te doen is ingegeven door het wereldwijde besef dat de veranderingen van het leefklimaat de huidige maatschappij bedreigen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld  klimaatafspraken in 2015 in Parijs gemaakt.

In de nieuwe circulair denkende bouwwereld is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de natuurlijke grondstoffen niet uit te putten. Biobased materialen en producten geven hiervoor veel oplossingen.

Bij de training Biobased Ontwerpen & Bouwen gaat het om het leren kennen van verschillende soorten materialen en de toepassingsgebieden daarvan. Mogelijkheden voor nieuwbouw en voor renovatie.

Deel 1 van de ‘Groene reeks’ wordt gegeven door Sissy Verspeek van Agrodome. Met deze kennis ben je beter voorbereid op de toekomstige vraag vanuit opdrachtgevers en je vergroot hiermee jouw marktkansen.

De cursus vindt plaats op 4- & 12 oktober 2017 in  Amsterdam. De exacte locatie is nog niet bekend.

Lees hier meer over de cursus

 

Kaart onbeschikbaar