5. levende materialen | living materials

Als we echt een meer duurzame wereld willen dat moeten onze gebouwen niet alleen minder vervuilend zijn, ze moeten ook meer natuur creëren. Door gevels, wanden, daken en plafonds zo in te richten dat er planten en bloemen kunnen groeien zorgen we niet alleen voor meer groen, we verstevigen de biodiversiteit, helpen met wateropvang en zuiveren de lucht zowel binnen als buiten tot een ongekend niveau.

 

Een bioreceptief alternatief voor beton

Scape Agency transformeert de gebouwde omgeving van grijs naar groen door de aangroei van mossen en planten te stimuleren.

Ecolve bestaat voor 25% uit een innovatief bioreceptief bindmiddel dat als alternatief dient voor cement en is gebaseerd op reststromen uit traditionele industrieën. Deze binder wordt gecombineerd met gerecyclede aggregaten uit de betonindustrie.

Trefwoorden:  hergebruik, beton, mossen

Scape Agency

 

Begroeide wand

Holcim wil de CO2-uitstoot bij betonproductie reduceren door uitstoot te compenseren met begroeid beton.

Dit waterdoorlatende en begroeide beton voldoet aan de eisen die klimaatadaptatie ons stelt. De begroeide wand reduceert warmte, buffert regenwater, fungeert als biofilter, zorgt als verticale tuin voor waardevolle ruimtebesparing en bevordert biodiversiteit.

Trefwoorden: klimaatadaptatie, warmtereductie, biofilter

Holcim bouw en infra

Kennisbank Biobased Bouwen – realisatie in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken en het Interreg IVB NWE Programma